SMID - Živimo dediščino

Se ukvarjate z ohranjanjem in predstavljanjem naravne ali kulturne dediščine in iščete nasvet, znanje ali priložnost za sodelovanje? Prišli ste na pravi naslov!

SMID vabi pod svoje okrilje vsa društva, zavode, posameznike in neformalne skupine, ki jih zanima interpretacija dediščine. Članstvo v mreži je brezplačno in dostopno vsem.

Galerija slik

Galerija slik

Naslednji dogodki:
Ta trenutek ni dogodkov

Ponudba dediščinskih skupnosti

SEMENJ250

Števec pogledov vsebine : 218611

Podpišite peticijo

APRO - projekt ohranitve avtohtonih pasem

aproZanimiv projekt čezmejnega partnerstva Slovenije in Hrvaške je tudi projekt APRO - avtohtone pasme za revitalizacijo okolja. Gre za projekt, ki se zaveda pomena sonaravnega gospodarjenja, saj intenzivno gospodarjenje na mnogih območjih ni več vzdržno in prinaša mnoge negativne posledice. Osnovna ideja projekta je ohranjanje naravnega bogastva tradicionalne kmetijske krajine s ponovnim uvajanjem paše avtohtonih pasem živali (istrske ovce, koze, osla in goveda), ki so se v tem prostoru razvile skozi tisočletno sožitje človeka in narave in so postale njen neločljivi del.

Avtohtone pasme živali so se sčasoma prilagodile skromnim življenjskim pogojem in tako kljubovale pomanjkanju istrske in kraške pokrajine, z opuščanjem kmetijske rabe tal pa so se spremenile razmere za vsa živa bitja in številne rastlinske in živalske vrste so začele izginjati iz prostora. V časih intenzivnega gospodarjenja so avtohtone pasme živali postale izrinjene iz okolja in na robu obstoja, saj jih z ene strani ogrožajo dejavnosti, ki preoblikujejo pokrajino (urbanizacija, intenzivno monokulturno kmetijstvo), z druge strani pa opuščanje tradicionalnega, prostoru prilagojenega kmetovanja in rabe prostora (paša, košnja, obrt in malo gospodarstvo). 

Partnerji projekta APRO so spoznali, da bi z izginotjem istrskega goveda izgubili tudi velik del prepoznavnosti pokrajinske in genetske dediščine, kar jih je spodbudilo k aktivnostim za njegovo ohranitev. Pokazali so na pomembnost avtohtonih pasem, ki so del naravne dediščine in s katerimi se ohranjajo tudi biotske in kulturne značilnosti prostora. 

V projektu, podprtem z Operativnim programom IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013, se poleg ponovne naselitve avtohtonih pasem ukvarjajo tudi z ustreznimi modeli trajnostne rabe prostora, pri katerih izhajajo iz tradicionalnih, preizkušenih in naravi prijaznih načinov reje živine. S temi načini se da zajeziti negativne trende, kot so opuščanje kmetovanja, zaraščanje, depopulacija odročnih krajev in podobno. S tovrstnimi aktivnosti ter s ponovno naselitvijo avtohtone pasme na celotno območje projekta bodo pripomogli k ohranjanju naravnega in kulturnega bogastva prostora, ki se je razvil ravno zaradi neločljive povezanosti med okoljem in avtohtonimi pasmami.