SMID - Živimo dediščino

Se ukvarjate z ohranjanjem in predstavljanjem naravne ali kulturne dediščine in iščete nasvet, znanje ali priložnost za sodelovanje? Prišli ste na pravi naslov!

SMID vabi pod svoje okrilje vsa društva, zavode, posameznike in neformalne skupine, ki jih zanima interpretacija dediščine. Članstvo v mreži je brezplačno in dostopno vsem.

Galerija slik

Galerija slik

Naslednji dogodki:
Ta trenutek ni dogodkov

Ponudba dediščinskih skupnosti

SEMENJ250

Števec pogledov vsebine : 218609

Podpišite peticijo

HERITAGE LIVE – Živa, oživljena, doživeta kulturna dediščina

heritage_liveNa ogled postavljamo še en projekt partnerstva Slovenije in Hrvaške na področju ohranjanja in obujanja dediščine na obmejnem področju, sofinanciranega z Operativnim program Slovenija-Hrvaška 2007-2013. 

Projekt Heritage Live, pri katerem pod vodstvom Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem sodeluje še deset partnerjev iz obeh držav, je projekt usposabljanja na področju prepoznavanja, ohranjanja in predstavitve kulturne dediščine slovensko-hrvaškega čezmejnega območja.

Osrednji cilj projekta Heritage LIVE je krepitev znanja ter dvig kakovosti in učinkovitosti delovanja na področju prepoznavanja, ohranjanja in predstavitve kulturne dediščine. Ena od aktivnosti projekta se posebej osredotoča na valorizacijo prvin istrske žive dediščine, in sicer praznikov, ki temeljijo na ljudskem izročilu, ki so pomemben sestavni del kulturne dediščine in predstavljajo razvojno priložnost tega prostora.

Aktivnosti projekta potekajo v obliki študij avtentičnosti prireditev kot kulturne dediščine Istre, pri čemer se osredotočajo na certificiranje sistemov tradicionalnih dogodkov. Eden glavnih rezultatov projekta bo tudi nov skupni študijski program tretje stopnje in modul druge stopnje z naslovom "Upravljanje kulturne dediščine s pomočjo informacijskih orodij". 

Specifični cilji projekta so:
- Podpreti ohranjanje in oživljanje kulturne dediščine in s tem krepiti identiteto;
- Krepiti in razvijati znanje in sposobnosti za ohranjanje, oživljanja in predstavitev dediščine;
- Razviti sinergijske učinke skupne promocije kulturne dediščine;
- Okrepiti medkulturne izmenjave, mobilnost strokovnjakov in umetnikov ter čezmejno sodelovanje;
- Podpirati vključevanje kulturne dediščine pri kandidiranju za sredstva za razvoj čezmejnega območja.

Dodana vrednost projekta je poleg omenjenih pičakovanih rezultatov tudi v višji stopnji vključevanja skupne materialne in nematerialne kulturne dediščine v turistično ponudbo, v novih turističnih produktih in v promociji celotnega čezmejnega območja kot turistične destinacije, kar bo zagotovila nove vire dohodka na podeželskih območjih.